การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประจำปี 2562

ติดตามข่าวสารการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 หรือ Thailand’s National Jump Rope Royal Cups Championship 2019

www.thaiheartfound.org 
www.facebook.com/heartfounda 

สามารถติดต่อสอบได้ที่:
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 02-716-6658, 061-685-5162 
และสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย 084-066-0101

#JumpRopeForHeart
#งานสื่อสารองค์กร

 

SPONSORS