งานเดินวันหัวใจโลก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

วันที่ 30 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเดินวันหัวใจโลก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ในวันหัวใจโลกตามที่ World Heart Federation ได้กำหนดวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ขอเชิญชวนคนไทยผู้ใฝ่ใจในสุขภาพร่วมเดินในวันหัวใจโลก ชมนิทรรศการความรู้เรื่องหัวใจและหลอดเลือด รับของที่ระลึกจากบูธ ณ กระทรวงสาธารณสุข เวลา 06.00-08.00 น.ฟรีตลอดงาน

SPONSORS