นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก

วันที่ ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2561

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ จัดนิทรรศการ      

 

"ใต้ร่มพระบารมีเพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก"

 

     ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมายมาย อาทิ

  • กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีโดยสถาบันโรคทรวงอกและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ จัดทีมบุคลากรและเครื่องมือแพทย์ร่วมช่วยตรวจ คัดกรอง พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  • การบรรยายความรู้เรื่องโรคหัวใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ  เสวนาปัญหาสุขภาพ
  • บริการให้คำปรึกษาการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดจากการเป็นโรคหัวใจ                                                                         ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม

SPONSORS