นิทรรศการรักษ์หัวใจ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561


                                                 

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ เชิญเที่ยวงาน นิทรรศการรักษ์หัวใจ

     ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมายมาย อาทิ

  • กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีโดยสถาบันโรคทรวงอกและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ จัดทีมบุคลากรและเครื่องมือแพทย์ร่วมช่วยตรวจ คัดกรอง พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  • การบรรยายความรู้เรื่องโรคหัวใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ  เสวนาปัญหาสุขภาพ
  • บริการให้คำปรึกษาการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดจากการเป็นโรคหัวใจ                      

ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30-15.00 น.

ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม

SPONSORS