ภาพผู้บริจาค

บริจาค

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญท่านบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ดังนี้

 • บริจาคด้วยตนเองที่
  สำนักงาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • หากเป็นเช็ค
  สั่งจ่าย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย (กรณีสมทบทุนมูลนิธิ)
  สั่งจ่าย โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย (กรณีสมทบทุนโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ)
 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

  สมทบทุนมูลนิธิ

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช
  ชื่อบัญชี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 016-2-89471-9

  โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 043-2-72076-3

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 041-0-10697-6

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 153-4-18982-2

  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม
  ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 196-2-12335-0

หมายเหตุ

*หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน ขอความกรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาให้มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ หรือส่งแฟกซ์ มาที่ 02-716-5813 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้

**ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

SPONSORS