ข่าวและกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2562 พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๖

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1/2562

นิทรรศการรักษ์หัวใจ 2561

รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุนจากกิจกรรม Cigna CSR “Run For Hearts”

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 11

โครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” จัดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่6/61

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ 300,000 บาท

Cigna CSR “Run For Hearts”

มอบหุ่นคุณสมชาย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บมจ.ไทยเบฟเรจ มอบหุ่นคุณสมชาย

เบเนคอลสนับสนุนคนไทยลดโคเลสเตอรอล

เบเนคอล มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

SPONSORS