ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

Royal Cups Champainship 2019

นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth 2019

บริษัทในเครือเอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนลมอบเงินบริจาค

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกิจกรรม "PS ใส่ใจ RUN 2019 วิ่งได้ใจ วิ่งได้บุญ"

เดินวันหัวใจโลก2662

World Heart Day 2016

แอ็บโซลูท ยู มอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 12

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR เยาวชนจิตอาสา

“รักแม่...รักษ์หัวใจ”

"รู้เท่าทันการใช้ Social Media เพื่อการสื่อสารสุขภาพ"

ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ บริจาคเงินมูลนิธิฯและร่วมฝึกCPR

เพราะหัวใจต้องการคนดูแล

การประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

SPONSORS