ข่าวและกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 35

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานบอร์ดและทีมผู้บริหาร ปตท.

MONEY EXPO 2018

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดบูธนิทรรศการ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 Money Expo 2018

โครงการหลัก 3อ.ดีต่อใจ

บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด เข้าร่วมโครงการหลัก 3อ.ดีต่อใจกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์

โรงพยาบาลนครธน มอบเงินบริจาค 50,000.-บาท

โรงพยาบาลนครธน เข้ามอบเงินรายได้จากกิจกรรมเดินวิ่งมหากุศล ครั้งที่ 10 จำนวน 50,000.-บาท ใหักับมูลนิธิฯ

บ.อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด

บ.อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยคุณพณิชนาฎ แย้มเพกา รองประธานกรรมการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ จำนวน 72,500.-บาท

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องอาหารแฮมิลตัน โรงแรมดุสิตธานี

ผลิตภัณฑ์เบเนคอล มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน 100,000 บาท

โครงการอาหารไทย หัวใจดี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เด็กไทยหัวใจดีได้ ถ้าเข้าใจเลือกกิน (เด็กไทยหัวใจดี๊ดี)”

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ(จำกัด)มหาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับปตท. ได้จัดบรรยายเรื่อง

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับปตท. ได้จัดบรรยายเรื่อง " ดีต่อใจด้วยหลัก 3 อ." ณ ส่วนการแพทย์ ปตท. สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ให้กับพนักงานปตท

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 คณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก 2560  World  Heart  Day 2017

SPONSORS