ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๖

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

Something Sweet เพื่อมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

V-Soy Heart To Heart

V-Soy Hi-Calcium ทุก 1 แพ็ครายได้มอบมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2562

@ PTTGC อาคาร Enco ปตท.สำนักงานใหญ่

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1/2562

นิทรรศการรักษ์หัวใจ 2561

รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุนจากกิจกรรม Cigna CSR “Run For Hearts”

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 11

โครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” จัดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่6/61

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ 300,000 บาท

Cigna CSR “Run For Hearts”

SPONSORS