ข่าวและกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 35

บ.อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด

บ.อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยคุณพณิชนาฎ แย้มเพกา รองประธานกรรมการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ จำนวน 72,500.-บาท

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องอาหารแฮมิลตัน โรงแรมดุสิตธานี

ผลิตภัณฑ์เบเนคอล มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน 100,000 บาท

โครงการอาหารไทย หัวใจดี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เด็กไทยหัวใจดีได้ ถ้าเข้าใจเลือกกิน (เด็กไทยหัวใจดี๊ดี)”

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ(จำกัด)มหาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับปตท. ได้จัดบรรยายเรื่อง

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับปตท. ได้จัดบรรยายเรื่อง " ดีต่อใจด้วยหลัก 3 อ." ณ ส่วนการแพทย์ ปตท. สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ให้กับพนักงานปตท

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 คณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก 2560  World  Heart  Day 2017

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560  มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้จัดกิจกรรมโครงการหัวใจสัญจร

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560 โครงการอาหารไทย หัวใจดี ร่วมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัว”  เพื่อหาสมาชิกใหม่

การฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 20-21 ม.ค.61

ฝึกอบรมกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดการฝึกอบรมโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวยน พ้นโรคหัวใจ” ในวันที่ 28-29 พ.ย.2560 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

SPONSORS