ข่าวและกิจกรรม

คณะผู้มีจิตศรัทธาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

โครงการหัวใจสัญจร ประจำปี2562

โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth

Money Expo 2019

The Rhythm of HEART

บริษัท สปาชา กรุ๊ป จำกัด มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

โครงการฝึกอบรมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มหาดไทย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มหาดไทย

V-Soy Heart To Heart

V-Soy Hi-Calcium ร่วมสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดบูธนิทรรศการ

ในงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill

เชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนพันธกิจมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อมูลนิธิฯ

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ผนึกกำลังสมาคม Jump Rope Thai

พัฒนากีฬากระโดดเชือกสู่มาตรฐานสากล

Something Sweet เพื่อมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

V-Soy Heart To Heart

V-Soy Hi-Calcium ทุก 1 แพ็ครายได้มอบมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

SPONSORS