ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๖

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

The Rhythm of HEART

บริษัท สปาชา กรุ๊ป จำกัด มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

โครงการฝึกอบรมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มหาดไทย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มหาดไทย

V-Soy Heart To Heart

V-Soy Hi-Calcium ร่วมสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดบูธนิทรรศการ

ในงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill

เชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนพันธกิจมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อมูลนิธิฯ

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ผนึกกำลังสมาคม Jump Rope Thai

พัฒนากีฬากระโดดเชือกสู่มาตรฐานสากล

Something Sweet เพื่อมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

V-Soy Heart To Heart

V-Soy Hi-Calcium ทุก 1 แพ็ครายได้มอบมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2562

@ PTTGC อาคาร Enco ปตท.สำนักงานใหญ่

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1/2562

นิทรรศการรักษ์หัวใจ 2561

รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ

SPONSORS