x

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560 โครงการอาหารไทย หัวใจดี ร่วมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัว”  เพื่อหาสมาชิกใหม่

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560 โครงการอาหารไทย หัวใจดี ร่วมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์

“อาหารรักษ์หัว”  เพื่อหาสมาชิกใหม่ โดยนักโภชนาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมให้ คำแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมกับตรวจหาปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจจากเครื่องตรวจองค์ประกอบของร่างกาย ในงาน THAIFEX  World of  Food Asia 2017

บทความยอดนิยม

SPONSORS