x

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

พล.อ.นพ.ประสาท เหล่าถาวร กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  เปิดเผยว่า มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ มีดำริให้จัดทำ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้หรือฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกับประชาชน โดยจัดคอร์สฝึกอบรม พร้อมให้การสนับสนุนเครื่อง AED และหุ่นคุณสมชาย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
Download ใบสมัคร https://bit.ly/32StV4M
หรือ Scan QR Code


ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : thaiheart_fd@hotmail.com
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-7166658

บทความยอดนิยม

SPONSORS