x

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/63

กำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนงานโครงการประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/63 เพื่อ กำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนงานโครงการประจำปี 2563 ร่วมกับคณะอนุกรรมการโครงการอาหารไทยหัวใจดี โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน โครงการหลัก 3อ.ดีต่อใจ ที่ร่วมกันทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาวะสู่สาธารณชน

@The Residence Grand Hyatt Erawan

 

บทความยอดนิยม

SPONSORS