x

นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth 2019

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)           

จัดนิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth 2019

ศาตราจารย์ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานบริหาร คนที่ 1 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย กล่าว“นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth” ว่า มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ พยายามรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจกับการดูแลรักษาสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการป้องกันย่อมดีกว่าการเยียวยารักษา ด้วยวิธีการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย “หลัก 3 อ. ดีต่อใจ” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกๆ ของคนไทย

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 1 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

บทความยอดนิยม

SPONSORS