x

เดินวันหัวใจโลก2662

World Heart Day 2016

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 เชิญชวนคนไทยผู้ใฝ่ใจในสุขภาพร่วมกิจกรรมวันหัวใจโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ณ กระทรวงสาธารณสุข

บทความยอดนิยม

SPONSORS