x

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR เยาวชนจิตอาสา

พลเอกนายแพทย์ ประสาท เหล่าถาวร ประธานอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR เยาวชนจิตอาสา” นำร่องที่ รร.วัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา และจัดกิจกรรมต่อเนื่อง อีก 12 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบหุ่นสมชายให้กับโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อการฝึกปฏิบัติต่อใป ในการนี้คุณรัชดา บุญยเลิศ กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมผู้บริหาร บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

Credit Photo by : ThaiBev

บทความยอดนิยม

SPONSORS