x

ประชุมอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2562

@ PTTGC อาคาร Enco ปตท.สำนักงานใหญ่

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อระดมความคิดขับเคลื่อนโครงการหลัก 3 อ.ดีต่อใจ ปลอดภัยโรค โดยได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, CENTRAL Group , บมจ.True Corperation , บมจ.ThaiBev, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสร้างเครือข่ายสุขภาวะในสถานที่ทำงาน Healthy Workplace ให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านป้องกันรักษาและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562  ณ PTTGC อาคาร Enco ปตท.สำนักงานใหญ่

บทความยอดนิยม

SPONSORS