x

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1/2562

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมบอร์ดครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ตลอดจนวางแผนงาน/โครงการสำหรับปี 2562  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ เดอะ บางกอก คลับ อาคารสาธรซิตีิ ทาวเวอร์

บทความยอดนิยม

SPONSORS