x

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2562 พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย

ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2562 พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย โดยในบัตรอวยพรปีใหม่ ประกอบด้วยอักษรลายพระหัตถ์ ความว่า "สวัสดีปีใหม่ 2562 สวัสดีปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน พิเคราะห์ดูไม่มีอะไรง่าย รายละเอียดซับซ้อนและมากมาย ปัญญาฉายส่องให้ทำได้ดี ปีกุนหรือปีหมูดูให้แน่ ว่าของแท้งามเลิศเกิดศักดิ์ศรี กุศลกรรมเป็นทุนหนุนชีวี ให้สุขีปีหมูอยู่ยั่งยืน" ส่วนด้านขวาเป็นภาพฝีพระหัตถ์ "หมูอ้วนสีชมพูหน้าตารื่นเริง

"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม"

#งานสื่อสารองค์กร

บทความยอดนิยม

SPONSORS