x

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสมทบทุนโครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

คุณอนุสรณ์  ลิมปิอนันต์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณรัชนีกร รวยรื่น ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

บทความยอดนิยม

SPONSORS