x

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคกรุงเทพ และปริมณฑล

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคกรุงเทพ และปริมณฑล พร้อมให้การตัดสิน ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

โดยมีคุณชนัญยา  จาดชนบท   ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้

บทความยอดนิยม

SPONSORS