x

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคใต้

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคใต้  และการตัดสิน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

บทความยอดนิยม

SPONSORS