x

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  คุณเจริญ อัสสวิโรจน์เรือง มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คุณเจริญ  อัสสวิโรจน์เรือง    มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณวีรวรรณ เรืองนิวัติศัย กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสมทบทุน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทความยอดนิยม

SPONSORS