x

เมื่อวันที่  18-19 สิงหาคม  2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก  ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง และการตัดสิน โรงยิม 2500 ที่นั่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

บทความยอดนิยม

SPONSORS