x

เมื่อวันที่  9-10 สิงหาคม  2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย  ประเภทกีฬากระโดดเชือก  

เมื่อวันที่  9-10 สิงหาคม  2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย  ประเภทกีฬากระโดดเชือก  โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน และการตัดสิน  ณ   ลานกิจกรรม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย

บทความยอดนิยม

SPONSORS