x

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก  ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

เมื่อวันที่  4-5 สิงหาคม  2560 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก  ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ และการตัดสิน  ณ   สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  700 ปี  จังหวัดเชียงใหม่

บทความยอดนิยม

SPONSORS