x

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม  2560 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดสระแก้ว  ประเภทกีฬากระโดดเชือก

        เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม  2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดสระแก้ว  ประเภทกีฬากระโดดเชือก  โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน และการตัดสิน  ณ   เทศบาลตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

บทความยอดนิยม

SPONSORS