x

รู้จักกับหมวดอาหารตามสีไฟจราจร

เทคนิคง่ายๆ เลือกอาหารเพื่อสุขภาพ แค่ทำตามสัญญาณไฟจราจร เขียว-เหลือง-แดง

 

การกินอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นกับ 3 สิ่ง คือ ชนิดของอาหาร ปริมาณ และความถี่

 

   วันนี้ขอเสนอเทคนิคง่ายๆ เลือกอาหารเพื่อสุขภาพ แค่ทำตามสัญญาณไฟจราจร

  • สีแดง พลังงานสูง ไขมันและน้ำตาลสูง เลือกกินให้น้อยที่สุด นานๆครั้ง
  • สีเหลือง พลังงานปานกลาง ไขมันและน้ำตาลอยู่ในระดับปานกลาง เลือกกินแต่พอควร
  • สีเขียว พลังงานต่ำ ไขมันและน้ำตาลปริมาณน้อยหรือไม่มี เลือกกินให้มาก กินได้ทุกวัน

เอกสารอ้างอิง

กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (2556), กินอย่างไรให้สุขภาพดี, บทความให้ความรู้ประชาชน

บทความยอดนิยม

SPONSORS