x

ทำอย่างไร เมื่อผู้สูงอายุรู้สึกเบื่ออาหาร

เทคนิคง่ายๆให้เป็นทางเลือกเพื่อทำให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้ดีขึ้น มีดังต่อไปนี้

 

การดูแลอาหารให้กับผู้สูงอายุ มักจะพบเจอกับปัญหาเบื่ออาหาร ปฎิเสธอาหารในมื้อต่างๆอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้มากขึ้น ไม่เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารในระยะยาว หรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง บทความนี้ขอเสนอเทคนิคง่ายๆให้เป็นทางเลือกเพื่อทำให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้ดีขึ้น ดังนี้

 1. การช่วยเหลือเพื่อป้อนอาหาร หรือตักอาหารให้ เพราะถือเป็นการสื่อถึงการอยากดูแลและให้กำลังใจอย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ
 2. การเลือกเมนูอาหารที่ชื่นชอบ จัดเมนูอาหารนั้น 1-2 วัน/สัปดาห์
 3. การจัดเมนูที่สร้างสรรค์ช่วยเพิ่มความอยากอาหารมากขึ้น เช่น การเลือกใช้สีสันตกแต่งอาหาร
 • สีแดงอาหารสีแดงช่วยกระตุ้นความอยากอาหารมากที่สุด อาจใช้สีแดงกับโลโก้ เมนู ผ้าปูโต๊ะและผ้าเช็ดปาก แต่ต้องระวังเพราะสีแดงอาจสื่อถึงความอันตรายก็ได้
 • สีเหลือง สีเหลืองอ่อน สีนวล ช่วยกระตุ้นให้รู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น
 • สีเขียว ทำให้ดูธรรมชาติ ดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะเป็นสีเขียวของผัก
 • สีขาว ทำให้รู้สึกสงบ กินอย่างมีสติ เช่น ขนมปังขาว ข้าวโพดคั่ว เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                       
 1. การเข้าถึงอาหาร การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
 • เพิ่มโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเตรียมอาหารแต่ละมื้อ
 • พาไปจ่ายตลาดด้วยกัน
 • วางแผนเมนูอาหารประจำวันด้วยกัน
 • นั่งรับประทานอาหารพร้อมเพื่อน ครอบครัว
 • รับประทานอาหารนอกพื้นที่ เช่น บริเวณระเบียงนอกบ้าน ร้านอาหารนอกบ้าน
 1. การรับประทานอาหารกับสังคม สมาชิกในสังคมมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ทานอาหารได้มากขึ้น
 2. การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการรับประทานอาหาร เช่น เปิดเพลง เสียง จัดบรรยากาศสีเขียว รับประทานอาหารในสวนหรือจัดบรรยากาศเหมือนบ้าน

 

เอกสารอ้างอิง

Edwards, S.A. et al. (2013) The relationship between emotions, food consumption and meal acceptability when eating out of the home, Food Quality and Preference, Vol.30, p22-32

Hartwell, J. H. et al. (2013) Emotions and Food Consumption (Macronutrient) in a Foodservice College Setting – A Mixed Methods Study, Journal of Culinary Science & Technology, Vol.11, p165-182

 

บทความยอดนิยม

SPONSORS